Privacy Statement

Verklaring gegevensbescherming

1 Gegevensbescherming in één oogopslag:

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website:

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw informatie?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u in het impressum hebt opgegeven als u nog vragen hebt over gegevensbescherming. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2 Algemene opmerkingen en verplichte informatie:

dataprivacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot betreffende de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Hennes GbR
Wilde dieren & Themapark Klotten/Cochem
Wildpark route 1
56818 Kleding
info@klotti.de
Telefoon: +49 (0) 26 71 / 6 05 44-0

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

Informatie, afschermen, wissen

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen de werkingssfeer van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres als u nog vragen heeft over uw persoonlijke gegevens..

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De operatoren van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. het verzamelen van gegevens op onze website:

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies, dat cookies worden geaccepteerd voor bepaalde gevallen of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd wanneer u de browser sluit. Deze instellingen zijn te vinden voor de betreffende browser onder de volgende koppelingen:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te leveren (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log bestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • besturingssysteem
  • verwijzer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het server verzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contact en bestelbon

Als u ons via het contact- of bestelformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die op het contact- of bestelformulier zijn ingevoerd, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contact- of bestelformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name de aanhoudperioden – blijven onverlet.

nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief.

4. plugins en gereedschappen:

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de gewenste webblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres is geopend. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.

YouTube

Deze site maakt gebruik van de YouTube embedding-functie om video’s weer te geven en af ​​te spelen van “Youtube”, eigendom van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).

Hier wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, die volgens de provider informatieopslag van gebruikersinformatie alleen bij het afspelen van de / de video in beweging is. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video’s begint, maakt de provider “Youtube” gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van gebruikers. Volgens de aanwijzingen van “Youtube” worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld wanneer u op een video klikt. Als je niet wilt worden gekoppeld aan je profiel op YouTube, moet je activeren voordat je de knop activeert GGEN. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Volgens artikel 6, lid 1, onder f) GDPR, is een dergelijke evaluatie gebaseerd op de rechtmatige belangen van Google in het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of op maat gemaakt ontwerp van haar website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet zich aan YouTube houden om deze uit te voeren. In het kader van het gebruik van YouTube kan dit ook leiden tot een overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. kom in de VS.

Ongeacht het afspelen van de ingesloten video, wordt u elke keer dat u deze website bezoekt, verbonden met het Google Netwerk. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking zonder invloed van ons te hebben.

In het geval van overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten. is gecertificeerd voor de Amerikaanse Conventie voor gegevensbescherming “Privacyschild”, waarmee wordt gegarandeerd dat wordt voldaan aan de gegevensbeschermingsnorm die in de EU van kracht is. Een huidig ​​certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Raadpleeg het privacybeleid van de provider op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube”.

Facebook-Plugins (Like-Button)

Onze pagina’s bevatten plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze pagina. Een overzicht über de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, zorgt de plug-in voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de inhoud van de übermittelten gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wünschen dat Facebook het bezoek van onze pagina’s aan uw Facebook-account kan koppelen, logt u zich dan bij uw Facebook-account uit

Facebook Pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook gebruikt, die wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

Als een gebruiker klikt op een advertentie die wordt weergegeven op Facebook, wordt de URL van onze gekoppelde pagina toegevoegd door Facebook Pixel. Als onze site pixeluitwisseling van gegevens met Facebook toestaat, wordt deze URL-parameter in de browser van de gebruiker geschreven via een cookie, die onze gekoppelde pagina zelf instelt. Deze cookie wordt vervolgens voorgelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk de gegevens door te sturen naar Facebook.

Met de hulp van Facebook-pixel is Facebook in de eerste plaats mogelijk dat online bezoekers als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zgn. “Facebook Ads”) vast te stellen. Daarom maken we gebruik van de Facebook-pixels voor weergave van de aangesloten via ons Facebook Ads alleen voor Facebook-gebruikers die een belang hebben in onze online aanbod of bepaalde functies (bijvoorbeeld belangen in bepaalde onderwerpen of producten die worden bezocht op basis van de gebleken Webpagina’s bepaald), die we doorsturen naar Facebook (zogenaamde “Aangepaste doelgroepen”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties voldoen aan de potentiële interesse van gebruikers en niet vervelend lijken. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder te evalueren door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen na op een Facebook-advertentie te hebben geklikt (de zogenaamde “conversie”).
De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dus geef ons geen conclusies over de identiteit van de gebruikers. De gegevens van bij worden opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met de respectievelijke gebruikersprofiel mogelijk is, en bij de informatie voor reclamedoeleinden, afgestemd op de gegevens bij gebruiksbeleid (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gegevens kunnen Facebook en zijn filialen toestaan ​​om advertenties op en buiten Facebook weer te geven.

De in verband met het gebruik van Facebook pixel verwerking van gegevens op basis van onze uitgebreide rechtmatig belang hebben bij de evaluatie, optimalisatie en economische exploitatie van onze online service en onze promotionele activiteiten in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. f DSGVO.

De door Facebook gegenereerde informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Facebook en daar opgeslagen, dit kan ook een verzending zijn naar de servers van Facebook Inc. in de Verenigde Staten. Facebook Inc., gevestigd in de VS, is gecertificeerd onder het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.
Om de detectie door de Facebook-pixels en het gebruik van uw gegevens voor de presentatie van Facebook Ads als geheel tegen te gaan, kunt u een opt-out-cookie, die de Facebook pixeltracking uitgeschakeld door te klikken op onderstaande link te leggen:

Schakel Facebook-pixels uit

5. Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google en daar opgeslagen, maar kan ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. kom in de VS.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp ()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inperking en uitsluit van een directe persoonlijke referentie. De extensie zal uw IP-adres vooraf inkorten door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO gebaseerd op onze legitieme interesse in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie.

browser plug-in
U kunt het gebruik van cookies weigeren door het aanpassen van uw browser software; echter, wijzen wij erop dat u niet alle functies van deze site zal volledig zijn, in voorkomend geval, in dit geval gebruik. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

In het geval van de overdracht van persoonsgegevens aan de Google LLC. Gevestigd in de VS, heeft Google LLC. gecertificeerd voor het Europees Verdrag tot bescherming van persoonsgegevens ons “Privacy Shield”, die de naleving van de bestaande bescherming van EU-gegevens verzekert. Een huidige certificaat kan hier bekeken worden: https://www.privacyshield.gov/list

Deze website maakt gebruik van Google Analytics ook voor cross-apparaat analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd door een gebruikers-ID. De eerste keer dat u belt een pagina die de gebruiker een unieke blijvende en anonieme ID wordt toegewezen, wordt ingesteld op verschillende apparaten. Dit maakt het mogelijk om de betrokkenheid van gegevens van verschillende apparaten en verschillende sessies koppelen aan een enkele gebruiker. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke informatie bevatten en niet zendt deze ook naar Google.

Gegevensverzameling en -opslag via de gebruikers-ID kan op elk moment worden tegengesproken met ingang voor de toekomst. Om dit te doen, moet u Google Analytics uitschakelen op elk systeem dat u gebruikt, zoals een andere browser of uw mobiele apparaat.

Meer informatie over Google (Universal) Analytics is hier te vinden: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site:

Schakel Google Analytics uit

orderverwerking
We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het verwerken van ordergegevens en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische functies in Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Dientengevolge kunnen rapporten worden geproduceerd die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerd adverteren van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment gebruiken via de
Schakel advertentie-instellingen uit in uw Google-account of verbied Google Analytics uw gegevens te verzamelen zoals beschreven in de sectie ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’.

Remarketing van Google-advertenties

Onze website gebruikt de functies van remarketing voor Google-advertenties om te adverteren voor deze site in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Provider is Google Ireland
Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google stelt hiervoor een cookie in de browser van uw apparaat in, waarmee op interesses gebaseerd adverteren automatisch wordt ingeschakeld met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op onze legitieme interesse in het optimaal vermarkten van onze website in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Verdere verwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat de internet- en app-browsegeschiedenis van Google wordt gekoppeld aan hun Google-account en informatie uit hun Google-account gebruikt om advertenties te personaliseren en ze kijken naar het web. In dit geval, wanneer u inlogt bij Google tijdens het paginabezoek van onze website, gebruikt Google uw gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor remarketing tussen verschillende apparaten. Hiervoor koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te maken. Als onderdeel van het gebruik van remarketing voor Google-advertenties kan dit ook leiden tot overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. kom in de VS.

U kunt de instelling van cookie-cookies permanent uitschakelen door de browserinvoegtoepassing die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op http://www.aboutads.info om cookies in te stellen en instellingen te maken. Eindelijk kunt u bladeren r op een zodanige manier dat u op de hoogte wordt gesteld van het instellen van cookies en individueel beslist over hun acceptatie of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

In het geval van overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC. Google LLC is gevestigd in de Verenigde Staten. is gecertificeerd voor de Amerikaanse Conventie voor gegevensbescherming “Privacyschild”, waarmee wordt gegarandeerd dat wordt voldaan aan de gegevensbeschermingsnorm die in de EU van kracht is.

Een huidig ​​certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Ga voor meer informatie en privacybeleid met betrekking tot adverteren en Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Gebruik Conversies bijhouden van Google-advertenties

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma Google Ads en, Google Ads, Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow S-conversies bijhouden, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). We gebruiken het aanbod van Google-advertenties om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een ​​eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geleverde advertentieadvertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze We bsite en de cookie is nog niet verlopen, Google en we kunnen zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina. Elke klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via sites van Google-advertenties van klanten. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor klanten van Google Ads die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google-advertenties op basis van onze legitieme interesse in een gericht reclamemesje. Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als onderdeel van het gebruik van Google-advertenties kan dit ook leiden tot overdracht van persoonlijke informatie naar de servers van Google LLC. kom in de VS.

In het geval van de overdracht van persoonsgegevens aan de Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. gecertificeerd voor het Europees Verdrag tot bescherming van persoonsgegevens ons “Privacy Shield”, die de naleving van de bestaande bescherming van EU-gegevens verzekert. Een huidige certificaat kan hier bekeken worden: https://www.privacyshield.gov/list

Ga naar het volgende internetadres voor meer informatie over het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

U kunt off reclame cookies permanent te zetten door te voorkomen dat deze door uw browser software of download de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeer: https://www.google.com/settings/ads/plugin ? hl = nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.