Afdruk

Afdruk

Volgens § 5 TMG:

Hennes GbR
Wild- & Freizeitpark Klotten/Cochem
Wildparkstraße 1
56818 Klotten

Kontakt:

Telefoon: +49 (0) 26 71 / 6 05 44-0
Telefax: +49 (0) 26 71 / 6 05 44-11
E-Mail: info@klotti.de

Ontkenning

Inhoud

De Hennes GbR is ondanks herhaalde controle van de inhoud van enige garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheid claims tegen Hennes GbR betrekking hebben op materiële of immateriële aard, die werden veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij de Hennes GbR geen bewijs van opzet of grove nalatigheid.

De Hennes GbR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, toe te voegen, verwijderen of te staken publicatie.

Hyperlinks

Als de Hennes GbR verweiset direct of indirect naar externe internetsites (“links”) aansprakelijk Hennes GbR alleen als het beschikt over een precieze kennis van de inhoud en het is technisch mogelijk en redelijk om te gebruiken om te voorkomen dat in het geval van illegale inhoud.

De Hennes GbR uitdrukkelijk dat op het moment van koppelen van de gelinkte pagina’s geen illegale inhoud bevatten. De Hennes GbR heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving van de gelinkte pagina’s. De Hennes GbR distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle wijzigingen die zijn aangebracht na de links naar die websites.

Hennes GbR is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, juistheid en nauwkeurigheid van de gelinkte sites, hun aanbiedingen, links of advertenties. Hennes GbR is niet aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder niet voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die op de gelinkte pagina’s informatie.

Auteursrecht

De Hennes GbR streeft ernaar te voldoen aan de geldende auteursrechten op alle publicaties. Moet er een schending van het auteursrecht nog steeds zijn, zal de Hennes GbR het object uit de bekendmaking ervan te verwijderen of aan te geven de juiste auteursrecht.

Alle genoemde en eventueel beschermd door derden Internet merknamen en handelsmerken zijn de bepalingen van de toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding houdt niet in dat handelsmerken niet beschermd zijn door rechten van derden.

Het auteursrecht op de inhoud die door Hennes GbR op het domein www.klotti.de is de enige broers Josef en Hubert Hennes GbR. Reproductie van afbeeldingen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Hennes GbR.

Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer is als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina te worden beschouwd. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal, niet meer of niet volledig overeenkomen met de overige delen van het document onaangetast in hun inhoud en geldigheid blijven.

Citeren voor de foto’s en afbeeldingen gebruikt:

© Peter Wey – Fotolia.com
© veneratio – Fotolia.com
© ExQuisine – Fotolia.com
© Markus Mainka – Fotolia.com
© Vera Kuttelvaserova – Fotolia.com
© WavebreakMediaMicro – Fotolia.com
© petrabarz – Fotolia.com
© Martina Berg – Fotolia.com
© Benshot – Fotolia.com